Index index by Group index by Distribution index by Vendor index by creation date index by Name Mirrors Help Search

udisks-1.0.5-20.fc35 RPM for armv7hl

From Fedora 35 for armhfp / u

Name: udisks Distribution: Fedora Project
Version: 1.0.5 Vendor: Fedora Project
Release: 20.fc35 Build date: Sat Jul 24 01:59:23 2021
Group: Unspecified Build host: buildvm-a32-07.iad2.fedoraproject.org
Size: 622859 Source RPM: udisks-1.0.5-20.fc35.src.rpm
Packager: Fedora Project
Url: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/udisks
Summary: Storage Management Service
udisks provides a daemon, D-Bus API and command line tools
for managing disks and storage devices.

Provides

Requires

License

GPLv2+

Changelog

* Fri Jul 23 2021 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1.0.5-20
  - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_35_Mass_Rebuild
* Wed Apr 07 2021 Tomas Bzatek <tbzatek@redhat.com> - 1.0.5-19
  - rebuilt for sg3_utils 1.46
* Tue Mar 02 2021 Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl> - 1.0.5-18
  - Rebuilt for updated systemd-rpm-macros
    See https://pagure.io/fesco/issue/2583.
* Wed Jan 27 2021 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1.0.5-17
  - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_34_Mass_Rebuild
* Wed Jul 29 2020 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1.0.5-16
  - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_33_Mass_Rebuild
* Mon Apr 20 2020 Dan Horák <dan@danny.cz> - 1.0.5-15
  - rebuilt for sg3_utils 1.45 (#1809392)
* Fri Jan 31 2020 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1.0.5-14
  - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_32_Mass_Rebuild
* Sat Jul 27 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1.0.5-13
  - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_31_Mass_Rebuild

Files

/etc/avahi/services/udisks.service
/etc/bash_completion.d/udisks-bash-completion.sh
/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.UDisks.conf
/lib/udev/rules.d/80-udisks.rules
/lib/udev/udisks-dm-export
/lib/udev/udisks-part-id
/lib/udev/udisks-probe-ata-smart
/lib/udev/udisks-probe-sas-expander
/sbin/umount.udisks
/usr/bin/devkit-disks
/usr/bin/udisks
/usr/bin/udisks-tcp-bridge
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/0b
/usr/lib/.build-id/0b/ad082614d7ae6391321ecbc435b609375f207d
/usr/lib/.build-id/10
/usr/lib/.build-id/10/b0eb277ab80cdb787afe5c1013f85f52bc7de1
/usr/lib/.build-id/19
/usr/lib/.build-id/19/b8f894078ace282dc195496460ce64ed157811
/usr/lib/.build-id/1a
/usr/lib/.build-id/1a/f8f1e7e71d356e6dacfcaac7b0bae71ad5c746
/usr/lib/.build-id/22
/usr/lib/.build-id/22/748c88f1df6fc7d98b1c02e56a517e4006e0fa
/usr/lib/.build-id/2f
/usr/lib/.build-id/2f/eab3a499a9fd65473c7545e4a9ffc369ba343c
/usr/lib/.build-id/30
/usr/lib/.build-id/30/68c5bbc4a2383322cb6c4f1a6db408aac75f7a
/usr/lib/.build-id/32
/usr/lib/.build-id/32/92feaaf89db92c71468c7bacde702f3fc8f09e
/usr/lib/.build-id/34
/usr/lib/.build-id/34/d864b87d2acae29b7e7c7b91cca054e8bd3d77
/usr/lib/.build-id/37
/usr/lib/.build-id/37/9a73e501a940685fe93998846b79f79ab03284
/usr/lib/.build-id/42
/usr/lib/.build-id/42/0b05eb88a57ab148604e3abd38f5c7254a8152
/usr/lib/.build-id/47
/usr/lib/.build-id/47/14646fae4a3e55dbe46cbd1c2a8a7de92db335
/usr/lib/.build-id/49
/usr/lib/.build-id/49/ce5e2e007fee34a910cdfff136b172db7c865e
/usr/lib/.build-id/52
/usr/lib/.build-id/52/2e1803b8c3589b472dad446a0b481f350f648f
/usr/lib/.build-id/6b
/usr/lib/.build-id/6b/a55571e7d75e72dc6d98af829cf5701062932c
/usr/lib/.build-id/79
/usr/lib/.build-id/79/688f90dc4dcceaab9ae711e8202119e0f09ae6
/usr/lib/.build-id/8c
/usr/lib/.build-id/8c/a3984a52f34686dd463341828755025ad69664
/usr/lib/.build-id/ab
/usr/lib/.build-id/ab/c88eebeae7e4639e3cb59eb01857b14eb726ad
/usr/lib/.build-id/bd
/usr/lib/.build-id/bd/c994a2ae162c41859e89c8f2be7d1a7f04361c
/usr/lib/.build-id/c3
/usr/lib/.build-id/c3/560bdbecd534cbe22e4756a23540d6f2f80248
/usr/lib/.build-id/ce
/usr/lib/.build-id/ce/911573b3e303f0bdfe725d01e2a63582b87d42
/usr/lib/.build-id/e3
/usr/lib/.build-id/e3/6a6e8b8956207293eaecc634540a175c0a8fd8
/usr/lib/systemd/system/udisks.service
/usr/libexec/udisks-daemon
/usr/libexec/udisks-helper-ata-smart-collect
/usr/libexec/udisks-helper-ata-smart-selftest
/usr/libexec/udisks-helper-change-filesystem-label
/usr/libexec/udisks-helper-change-luks-password
/usr/libexec/udisks-helper-create-partition
/usr/libexec/udisks-helper-create-partition-table
/usr/libexec/udisks-helper-delete-partition
/usr/libexec/udisks-helper-drive-benchmark
/usr/libexec/udisks-helper-drive-detach
/usr/libexec/udisks-helper-drive-poll
/usr/libexec/udisks-helper-fstab-mounter
/usr/libexec/udisks-helper-linux-md-check
/usr/libexec/udisks-helper-linux-md-remove-component
/usr/libexec/udisks-helper-mdadm-expand
/usr/libexec/udisks-helper-mkfs
/usr/libexec/udisks-helper-modify-partition
/usr/share/dbus-1/system-services/org.freedesktop.UDisks.service
/usr/share/doc/udisks
/usr/share/doc/udisks/AUTHORS
/usr/share/doc/udisks/HACKING
/usr/share/doc/udisks/NEWS
/usr/share/doc/udisks/README
/usr/share/doc/udisks/TODO
/usr/share/licenses/udisks
/usr/share/licenses/udisks/COPYING
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/udisks.mo
/usr/share/man/man1/devkit-disks.1.gz
/usr/share/man/man1/udisks-tcp-bridge.1.gz
/usr/share/man/man1/udisks.1.gz
/usr/share/man/man7/udisks.7.gz
/usr/share/man/man8/udisks-daemon.8.gz
/usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.udisks.policy
/var/lib/udisks


Generated by rpm2html 1.8.1

Fabrice Bellet, Fri Sep 9 20:14:55 2022